• Se précipiter; entrer précipitamment
  Nước ào vào ruộng
  l'eau se précipite dans la rizière
  Bọn trẻ ào vào nhà
  les gosses entrent précipitamment dans la maison
  Impétueusement et bruyamment
  Gió thổi ào
  le vent souffle impétueusement et bruyamment
  En vitesse; promptement
  Làm ào
  faire en vitesse
  ào ào
  (redoublement) impétueusement et bruyamment
  Mưa ào ào như thác
  ��la pluie tombe impétueusement et bruyamment comme un torrent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X