• Armée; troupes
  Quân chính quy
  armée régulière
  Quân giải phóng
  troupes de libération
  Soldat; combattant
  ba vạn quân
  avoir une armée de trente mille soldats
  (đánh bài, đánh cờ) carte (à jouer) pièce (d'échecs)
  (nghĩa xấu) espèce; bande
  Quân trộm cắp
  espèce de voleurs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X