• (ngôn ngữ học) pénultième
    Âm tiết áp chót
    pénultième syllabe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X