• Dernier
  Chót lớp
  dernier de la classe
  Ngày chót
  dernier jour
  Tin giờ chót
  nouvelles de la dernière heure
  ván chót , hiệp chót đỏ chót
  đỏ chót
  chon chót
  (redoublement; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X