• Intrigue secrète; complot; cabale; manigance; menées; machination
  Âm mưu lật đổ
  menées subversives
  Comploter; conspirer; tramer; ourdir; manigancer; machiner
  Âm mưu làm phản
  comploter la trahison

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X