• Stratagème; ruse; expédient
  Người lắm mưu
  homme fertile en expédients
  Se préoccuper de ; travailler à
  Mưu lợi ích cho dân
  ��travailler à l'intérêt du peuple
  dũng bất như mưu
  ce que lion ne peut renard le fait

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X