• Contaminé; pollué; vicié
  Nước ô nhiễm
  eau contaminée
  không khí ô nhiễm
  air pollué; air vicié
  giải ô nhiễm
  dépolluer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X