• (đánh bài, đánh cờ) gagner (une partie au jeu de cent vingt cartes)
  Bourdonner
  Tai ù
  oreilles qui bourdonnent
  ù ù
  (redoublement) rugir; siffler
  Gió ù ù
  vent qui rugit
  Promptement; rapidement; vite
  Chạy ù ra chợ mua mớ rau
  courir rapidement au marché pour acheter une botte de légumes
  ù lên
  vite!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X