• Émettre des sons inarticulés (dans un cauchemar)
  Balbutier
  ú vài tiếng nước ngoài
  balbutier quelques mots d'une langue étrangère
  ú a ú
  (redoublement; sens plus fort) émettre des sons tout à fait inarticulés
  Balbutier indistinctement;

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X