• (premier mot dans certaines formules d'incantation)
  (thông tục) éblouir; tromper
  Thôi đừng úm nhau thế!
  assez de vos trucs! ne cherchez plus à m'éblouir
  (tiếng địa phương) presser contre son sein
  Mẹ úm con
  mère qui presse son enfant contre son sein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X