• Intention; vues
  ý định đi du lịch
  avoir l'intention de faire un voyage
  Tôi không ý định nào khác
  je n'ai pas d'autres vues
  Résolution
  Bỏ ý định của mình
  abandonner sa résolution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X