• Idée; opinion; avis
  Đó một ý kiến hay
  c'est une bonne idée
  Phát biểu ý kiến
  exprimer son opinion
  Bày tỏ ý kiến
  donner son opinion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X