• Folâtrer
  Chỉ ăn chơi suốt ngày
  ne faire que folâtrer toute la journée
  Se livrer à la débauche; faire la noce; faire la bringue; faire la foire
  kẻ ăn chơi
  viveur; noceur; jouisseur; fêtard; débauché; play-boy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X