• S'étendre; s'élargir; prendre de l'extension; se répandre
    Dầu ăn lan ra
    huile qui s'étend

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X