• Écrit important; texte officiel (généralement non traduit)
  (quân sự, từ cũ, nghĩa cũ) corps (d'armée)
  (sử học) division administrative
  Devoir; principe moral
  Religion
  (triết học) logos
  Catholique; chrétien
  thực mới vực được đạo
  la soupe fait le soldat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X