• Juste une mesure
  Vực đấu gạo
  juste une mesure (un boisseau) de riz
  Gouffre; ab†me
  một vực một trời
  relever des deux mains; aider à se relever
  Vực người ốm dậy
  dresser
  Vực nghé cày
  ��dresser un bufflon à tra†ner la charrue
  thực mới vực được đạo
  la soupe fait le soldat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X