• Vrai ; véritable.
  Chuyện thực
  histoire vraie ; histoire véritable.
  Réel.
  Giá trị thực
  valeur réelle
  Điểm thực
  (toán học) point réel
  ảnh thực
  (vật lý học) image réelle.
  Tout à fait ; très.
  Đấm thực mạnh
  donner un coup de poing très fort.
  Franchement ; vraiment.
  Thực anh không hay à
  vraiment, vous n'étiez pas au courant?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X