• (tiếng địa phương) bol; écuelle
    ăn không nên đọi nói không nên lời
    incapable; bon à rien

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X