• (từ cũ, nghĩa cũ) mettre une tache noire sur l'iris des yeux (d'une statue; d'un portrait)
    khai tâm điểm nhãn
    ouvrir l'intelligence à quelqu'un

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X