• Marque; étiquette; vignette; label
  Nhãn chế tạo
  marque de fabrique
  Nhãn trình tòa
  marque déposée
  Nhãn bảo đảm
  label (étiquette) de garantie
  Nhãn hộp xì-gà
  vignette d'une bo†te de cigares
  máy dán nhãn chai
  étiqueteuse
  máy đóng nhãn
  (thực vật học) longanier; longane
  nhãn lồng
  (nghĩa rộng) longane à arille épais et sucré;
  nhãn nước
  longane à arille très juteux mais fade
  nhãn trơ
  longane à arille trop mince

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X