• (vật lý học) image
  ảnh thật
  image réelle
  ảnh ảo
  image virtuelle
  Photographie; photo
  Chụp ảnh
  prendre une photo
  Chơi ảnh
  faire de la photo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X