• Couvrir; coiffer
  Chụp vung lên nồi
  couvrir la marmite d'un couvercle
  Chụp cho em
  coiffer l'enfant d'un chapeau
  Saisir; attraper
  Chụp lấy thời
  saisir l'occasion
  Verre de lampe
  Hotte (de cheminée...)
  Photographier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X