• Décider; déterminer; arrêter; fixer
  ấn định ngày ra đi
  fixer la date du départ
  ấn định nhiệm vụ
  déterminer le devoir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X