• Humide; uligineux
  Quần áo ẩm
  vêtements humides
  Nơi đất ẩm
  terrain uligineux
  âm ẩm
  (redoublement; sens atténué) légèrement humide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X