• Habit; robe; tunique; veste; veston...
  Chemise; enveloppe; housse; engobe; enrobage
  áo đường của viên thuốc
  enrobage sucré d'une pilule
  áo ghế bành
  housse de fauteuil
  áo đồ gốm
  engobe de poterie
  Manteau (chez les mollusques)
  (giải phẫu học; thực vật học) tunique
  áo mạch
  tunique vasculaire
  áo hành
  tunique de bulbe
  Nói tắt của áo quan (xem cỗ áo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X