• Stagner; croupir
  Đám đông đọng lại trước rạp chiếu bóng
  la foule stagnait devant le cinéma
  Rester invendu; rester immobilisé
  Hàng hóa đọng lại
  marchandises qui restent invendues
  Vốn đọng
  capitaux qui restent immobilisés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X