• (thực vật học) exsuder
  Giọt ứa
  pleur
  Sự ứa giọt
  guttation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X