• Évaluer approximativement
  ức đạc một khoảng cách
  évaluer approximativement une distance
  (nghĩa bóng) deviner
  ức đạc ý người khác
  deviner les intentions d'un autre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X