• Répliquer; avoir de la repartie
    tài ứng đối nhanh
    avoir la repartie prompte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X