• (trang trọng) prendre place; s'asseoir à sa place
    Xin mời các vị an toạ
    je vous prie de vous asseoir à vos places

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X