• (văn chương) beauté de l'âme
    Anh hoa phát tiết ra ngoài Nguyễn Du
    toute la beauté de l'âme se manifeste à l'extérieur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X