• Grand-mère; a…eule; mémé
  nội
  grand-mère paternelle
  ngoại
  grand-mère maternelle
  Grand-tante
  Madame
  chủ tịch
  madame la présidente
  Je; moi (quand la grand-mère ou la grand-tante s'adresse à ses petits-enfants ou à ses petits-neveux)
  Tu; vous (quand on s'adresse à sa grand-mère ou à sa grand-tante)
  Elle; lui (quand on parle de sa grand-mère ou de sa grand-tante)
  Vous (deuxième personne du singulier)
  chỉ hộ cháu đường ra ga
  Madame, voudriez-vous m'indiquer le chemin de la gare?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X