• Du côté maternel; maternel
  Họ hàng bên ngoại
  parents du côté maternel
  ông ngoại
  grand-père maternel;
  Fabriqué à l'étranger; importé
  Hàng ngoại
  marchandises importées
  Au-delà de; plus de
  Tuổi ngoại sáu mươi
  être âgé de plus soixante ans; avoir dépassé la soixantaine
  Grand-père maternel; grand-mère maternelle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X