• (từ cũ, nghĩa cũ) être anxieux
  (ít dùng) avoir l'occassion de s'entretenir avec
  Cổ nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn Nguyễn Du
  il n'est pas toujours facile d'avoir l'occasion de s'entretenir avec une vieille amie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X