• (tiếng địa phương) tante (grande soeur de sa mère)
  Titre de comte
  Suzerain, banneret
  (từ cũ, nghĩa cũ) nói tắt của bá hộ
  Entourer de ses bras
  Anh ấy vai tôi
  il entoure mes épaules de ses bras

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X