• Alors; sur ce; là-dessus
    Em chỉ đường cho anh ấy anh ấy bèn quay lại
    l'enfant lui indique le chemin, alors il fait un demi-tour

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X