• Tourner
  Quay đầu
  tourner la tête
  Quay một phim tài liệu
  tourner un film documentaire
  Bánh xe quay
  roue qui tourne
  Quay sang phải
  tourner à droite
  Bên trái quay!
  tournez à gauche
  Quay mặt vào tường
  tourner sa face contre le mur
  Retourner
  Quay đầu đũa
  retourner ses baguettes
  Passer à
  Gặt hái xong quay ra cày đất
  la moisson terminée, on passe au labour des champs
  (thông tục) poser une colle (à un élève)
  Bobiner; dévider
  Quay chỉ
  bobiner du fil
  Quay
  dévider de la soie
  Rôtir
  Quay một con
  rôtir un poulet
  Rotatif; rotatoire
  Chuyển động quay
  mouvement rotatif; mouvement rotatoire
  Động quay
  moteur rotatif
  Tournant
  Cầu quay
  pont tournant
  Rôti; laqué
  Thịt quay
  viande rôtie; rôti
  Vịt quay
  canard laqué
  En se roulant
  Ngã quay xuống đất
  tomber e se roulant à terre
  Raide mort
  đã quay thẳng cẳng ra
  il a été étendu raide mort
  Xem béo quay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X