• Enlever l'enveloppe; enlever l'écorce; décortiquer
  Bóc lạc
  décortiquer les arachides
  Décoller; décacheter
  Bóc phong
  décoller une enveloppe
  Bóc thư
  décacheter une lettre
  bóc ngắn cắn dài
  (tục ngữ) dépenser plus qu'on ne produit; dépenser plus qu'on ne gagne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X