• Lettre
  (thường) honorée.
  Viết thư cho bạn
  écrire une lettre à son ami ;
  Giấy viết thư
  papier à lettres ;
  Theo thư của ông đề ngày 10 tháng này
  (thường) par votre honorée du 10 courant
  thư bất tận ngôn
  être moins occupé.
  Công việc đã thư
  accorder que délai ; ne pas presser.
  Xin thư cho ít hôm tôi sẽ đến trả bác đủ số
  ��veuillez maccorder encore un délai de quelques jours, je viendrai vous rendre toute la somme que je vous dois
  thư thư
  être légèrement moins occupé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X