• À l'improviste ; inopinément ; fortuitement ; d'une manière inattendue
    Bất đồ trời mưa
    la pluie tombe à l'improviste

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X