• Pleuvoir
  Mưa như trút nước
  il pleut à verse
  Pluie
  Mùa mưa
  saison des pluies;
  mưa đạn
  pluie de balles
  chế độ mưa
  régime pluvial;
  đường đo mưa
  courbe pluviométrique;
  khí hậu mưa nhiều
  climat pluvieux;
  khoa mưa
  pluviométrie;
  làm mưa làm gió
  faire la pluie et le beau temps;
  lượng mưa
  pluviosité;
  phép đo mưa
  pluviométrie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X