• Accidentel; éventuel; inprévisible
  Việc bất trắc
  événement accidentel
  Éventualité; anicroche; accroc
  Đề phòng mọi bất trắc
  parer à toute éventualité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X