• À la renverse; en sursaut et sur le dos
    Ngã bật ngửa
    tomber à la renverse

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X