• Égal; ex aequo; de même rang; de même capacité; de même qualité; de même quantité; de même dimension...
  Hai học sinh bằng nhau về điểm thi
  deux élèves ex aequo en composition
  Hai đứa giỏi bằng nhau
  ils sont de même capacité
  Hai con đường dài bằng nhau
  les deux chemins sont de même longueur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X