• Mettre au four; enfourner
    Bỏ một con lợn sữa
    mettre au four un cochon de lait

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X