• Fourneau; four; foyer
  bánh
  four du boulager
  Tắt
  éteindre le four
  chiến tranh
  foyer de guerre
  (thông tục) cabale
  cả chúng
  lui et toute sa cabale
  Galerie (de mine)
  (tiếng địa phương) pénétrer (à travers une fente)
  Gió vào phòng
  le vent pénètre dans la salle
  lửa
  âtre
  than
  brasero
  than củi
  allumelle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X