• Sacrifier sa vie; se sacrifier; soffrir en sacrifice
    Bỏ mình tổ quốc
    se sacrifier pour la Patrie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X