• Laisser tra†ner; laisser pêle-mêle
  Bỏ vạ đồ dùng trong xưởng
  laisser tra†ner les outils à l'atelier
  bỏ vật bỏ vạ
  (sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X