• Malheur; fléau; calamité
  Bị vạ lây
  subir les répercussions d'un malheur survenu à un autre
  (từ cũ, nghĩa cũ) amende
  Nộp vạ
  payer une amende
  cháy thành vạ lây
  les petits pâtissent des sottises des grands
  tai bay vạ gió
  malheurs imprévus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X