• Tous les côtés; le monde entier
    Bốn phương sản đều anh em Hồ Chí Minh
    les prolétaires du monde entier sont frères

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X